Trwa ładowanie...
bDYAqmtN

Notowania

PBG: strona spółki
29.01.2021, 15:31

PBG Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) informuje, że w roku 2021 raporty finansowe opublikowane zostaną w następujących terminach:
a) skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe: I kwartał: 28 maja 2021 roku III: kwartał: 26 listopada 2021 roku b) śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2021 roku: 30 września 2021 roku c) śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2020 roku: 30 września 2021 roku d) roczny raport jednostkowy PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku e) skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2020: 30 kwietnia 2021 roku Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDYAqmuv