Trwa ładowanie...
bDTtBfgB

Notowania

GETIN: strona spółki
29.01.2021, 16:55

GTN Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 r. Emitent podpisał z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu („GISA”) – spółką zależną od Emitenta oraz ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”) aneks do listu intencyjnego z dnia 19 listopada 2020 r., dotyczącego wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zawarcia potencjalnej transakcji sprzedaży przez Emitenta i GISA posiadanych akcji spółki ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („Bank”).
Zgodnie z podpisanym aneksem, intencją jego stron jest doprowadzenie do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży akcji Banku do dnia 1 marca 2021 r. Postanowiono również, że ww. List intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą Stron, wygaśnie z upływem dnia 1 marca 2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDTtBfhj