Trwa ładowanie...
bDSpeZit

Notowania

CWA: strona spółki
29.01.2021, 19:43

H4F Zawarcie Aneksu do Term Sheet

Zarząd Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 57/2020 z dn. 19 października 2020 r., w którym poinformował o zawarciu z Minutor Energia sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Minutor) porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet” (dalej: Term Sheet) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Minutor Aneks do Term Sheet (dalej: Aneks). Na podstawie Aneksu Strony dokonały zmian zapisów Term Sheet w zakresie:
- daty określenia przez biegłego rewidenta wartości Spółki i Minutor z pierwotnie wskazanej w Term Sheet nie późniejszej niż 31 stycznia 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 28 lutego 2021 r.; - daty podpisania planu połączenia z pierwotnie wskazanej w Term Sheet nie późniejszej niż 10 lutego 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 15 marca 2021 r.; - daty uzyskania wpisu połączenia w KRS z pierwotnie wskazanej w Term Sheet nie późniejszej niż 31 maja 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 30 czerwca 2021 r.; - daty wyłączności na prowadzenie negocjacji w zakresie przeprowadzenia Połączenia z pierwotnie wskazanej w Term Sheet nie późniejszej niż 31 maja 2021 r. na nową, nie późniejszą niż 30 czerwca 2021 r. Pozostałe postanowienia Term Sheet pozostały bez zmian.

Inne komunikaty

bDSpeZjb