Trwa ładowanie...
bDTrtDLp

Notowania

ACTION: strona spółki
1.02.2021, 15:28

ACT Aneks do umowy z Bankiem

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks nr 7 do Umowy nr 2017/149/DDF z Bankiem Polską Kasą Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o otwarcie linii na gwarancje i akredytywy.
Na podstawie niniejszego aneksu Bank wydłużył następujące okresy: Okres ważności Gwarancji oraz przewidywany ostateczny termin realizacji i zapłaty z tytułu otwartych Akredytyw może trwać: dla Gwarancji Na Rzecz Dostawców - maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2023 roku, dla gwarancji na rzecz CERN - maksymalnie 36 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2025 roku, dla Akredytyw - maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 stycznia 2023 roku. Zleceniodawca może składać zlecenia udzielenia Gwarancji oraz zlecenia otwarcia Akredytyw w okresie od dnia udostępnienia Limitu do dnia 31 stycznia 2022 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

Inne komunikaty

bDTrtDLX