Trwa ładowanie...
bEqJdxNN

Notowania

SARE: strona spółki
1.02.2021, 15:30

DTR Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących

Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), informuje, że dokonał przeglądu środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prac rozwojowych w Grupie Kapitałowej Digitree Group na dzień 31.12.2020 r. W oparciu o przeprowadzone analizy w dniu 01.02.2021 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących w zakresie wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzonych prac rozwojowych w łącznej wysokości 1 272 897,32 zł.
Przedmiotowe odpisy dotyczą: 1. Wartości niematerialnych i prawnych w ramach Digitree Group S.A., głównie w zakresie systemu SAREhub, o łącznej wartości 577 861,87 zł; 2. Prac rozwojowych w ramach Digitree Group S.A., zwłaszcza w zakresie systemu SAREhub, o łącznej wartości 449 915,23 zł; 3. Wartości niematerialnych i prawnych w ramach spółki zależnej Ju: sp. z o.o., przede wszystkim w zakresie narzędzia Go2Target, o łącznej wartości 245 120,22 zł. Przedmiotowe odpisy obciążą wynik finansowy 2020 roku zarówno Grupy Kapitałowej Emitenta, jak i spółek, w których dokonane są odpisy. Powyższe stanowi jedynie operację o charakterze księgowym i nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki informuje, że proces badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok nie został jeszcze zakończony, w związku z czym ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z opublikowanym przez Spółkę harmonogramem, tj. w dniu 20 kwietnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEqJdxOv