Trwa ładowanie...
bDTsaVhN

Notowania

MLS Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (”Spółka”) informuje o zaistniałych zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
1) w dniu 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym; 2) uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pana Piotra Solorza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 3 lutego 2021 r. Pan Piotr Solorz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii. Od 5 stycznia 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, od 3 lutego 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jest m.in. członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie. W przeszłości był m.in. członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie. Działalność wykonywana przez Pana Piotra Solorza poza przedsiębiorstwem Emitenta, według jego oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Solorz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Inne komunikaty

bDTsaViv