Trwa ładowanie...
bDTtrvTp

Notowania

JWC Przedterminowy wykup obligacji serii JW10522 (ISIN PLJWC0000126)

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) niniejszym zawiadamia Obligatariuszy obligacji serii JW10522 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000126 („Obligacje”) o podjętej w dniu 05 lutego 2021 r. decyzji w sprawie skorzystania z prawa do żądania przedterminowego wykupu wszystkich 94.000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) sztuk Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8.4 Warunków Emisji Obligacji („Obligatoryjny Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta”).
Zgodnie z pkt. 8.4 Warunków Emisji Obligacji Spółka podaje poniższe informacje dotyczące Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta: Obligatoryjny Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta nastąpi w dniu 15 marca 2021 r. tj. w dniu Płatności Odsetek od Obligacji; W dniu Obligatoryjnego Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta zostanie wykupiona z każdej Obligacji kwota 250,00 zł, co stanowi 100 % udział w wartości nominalnej każdej z Obligacji pozostającej w obrocie. Łączna wartość pozostających do spłaty, a wykupowanych przez Spółkę Obligacji, wynosi 23.500.000,00 zł. Dokonany Obligatoryjny Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta spowoduje całkowitą spłatę wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę Obligacji. Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z regulacjami Krajowego Depozyty Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dniem ustalenia uprawnionych do wykupu będzie dzień 5 marca 2021 r. tj. dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania odsetek w dniu ich płatności przypadającym na 15 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDTtrvTX