Trwa ładowanie...
bDRZqIsB

Notowania

PRF Zmiana składu Rady Nadzorczej PragmaGO S.A.

Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem 08 lutego 2021 r. uległ zmianie skład Rady Nadzorczej Emitenta. W skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. („Spółka”) powołani zostali: Pani Monika Rogowska, Pan Jakub Kuberski, Pan Piotr Lach oraz Pan Dariusz Prończuk. Jednocześnie ze składu Rady Nadzorczej Emitenta zostali odwołani: Pan Rafał Witek oraz Pan Marek Mańka. Aktualny skład Rady Nadzorczej PragmaGO S.A. jest następujący:
Michał Kolmasiak Zbigniew Zgoła Grzegorz Borowski Monika Rogowska Jakub Kuberski Piotr Lach Dariusz Prończuk Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 02.02.2021 r. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszach dnia 02.02.2021 r. uchwał nr 4 – 9 zmieniających skład Rady Nadzorczej z dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki zgodnie z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym przez Polish Enterprise Funds SCA w dniu 26 listopada 2020 r. Jednocześnie zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r. ogłoszonego przez Pragma Inkaso S.A., rozliczenie tej transakcji nastąpiło w dniu 08 lutego 2021 r. Pani Monika Rogowska ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarze private equity. Od listopada 2006 r. związana jest z Enterprise Investors (EI). Karierę w EI rozpoczęła od stanowiska Analityka, następnie awansowała na Dyrektora Inwestycyjnego, a od stycznia 2017 r. objęła stanowisko Vice President. Pani Monika Rogowska była również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport ISI, d.o.o. z siedzibą w Słowenii. Od 2003 r. do 2006r. była Analitykiem Ryzyka Kredytowego w Raiffeisen Bank Polska S.A., a następnie w Fortis Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Polska) oraz w Śląskim Banku Hipotecznym S.A. (dziś ING Bank Hipoteczny). Pani Monika Rogowska złożyła oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pan Jakub Kuberski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach informatyka i ekonometria oraz prawo. Ma 10-letnie doświadczenie w obszarze private equity. W latach 2010 – 2013 był zatrudniony na stanowisku Analityka i Associate w Kulczyk Investments. Od października 2013 r. związany jest z Enterprise Investors (EI). Karierę w EI rozpoczął od stanowiska Analityka, następnie awansował na Dyrektora Inwestycyjnego, a w lipcu 2019 r. objął stanowisko Vice President. Pan Jakub Kuberski był również członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek z portfela Enterprise Investors z obszaru nowoczesnych technologii i usług finansowych; obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jakub Kuberski złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pan Piotr Lach ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia wyższe na kierunku: finanse i rachunkowość. W latach 2014 – 2017 współpracował z PwC Polska sp. z o.o. w charakterze Associate. Karierę w EI rozpoczął w 2017 r. od stanowiska Analityka, a następnie od stycznia 2021 r. objął stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego. Obecnie Pan Piotr Lach zasiada w Radach Nadzorczych spółki Wento sp. z o. o. oraz spółek z grupy Vehis. Pan Piotr Lach złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Pan Dariusz Prończuk jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie. Jest Partnerem Zarządzającym w Enterprise Investors sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu w tej spółce. Pan Dariusz Prończuk jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek z portfela Enterprise Investors, obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Vehis Sp. z o.o. oraz Unilink S.A.. Posiada 35 – letnie doświadczenie w obszarze private equity oraz corporate finance w regionie państw Europy Środkowej. Od 1993 roku przeprowadził w Enterprise Investors ponad 20 inwestycji głównie w sektorze usług finansowych, IT, branży budowalnej i FMCG (w tym w takich inwestycjach jak: Lukas, Comp Rzeszów [aktualnie Asseco Poland], COMP, Magellan, Kruk, Netrisk i AVG). Pan Dariusz Prończuk złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej wobec Spółki ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej ani też nie jest akcjonariuszem Spółki. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bDRZqItj