Trwa ładowanie...
bEhJtXnV

Notowania

BLT Aneks do umowy kredytowej

Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego 2021 roku zawarł z Santander Bank Polska S.A. (następca prawny Banku Zachodniego WBK S.A.) aneksu do umowy o multilinie w zakresie dotyczącym:
a) kredytu w rachunku bieżącym oraz b) kredytu na akredytywy. Zgodnie z treścią aneksu kredyt w rachunku bieżącym został obniżony z kwoty 7.500.000 mln złotych do kwoty 2.000.000 złotych. Ponadto zmienione zostały terminy spłaty kredytu: a) w rachunku bieżącym: na dzień 19 lutego 2022 roku b) na akredytywy na dzień: 6 stycznia 2023 roku, przy czym każda część kreytu wykorzytsana na zapłatę akredytywy spłacona zostanie w terminie 90 dni od dnia zapłaty akredytywy. Zmianie uległo także oprocentowanie od wykorzystanego kredytu w EUR oraz w USD. Emitent pierwotnie informował o zawarciu umów kredytu, których dotyczy niniejszy aneks na podstawie raportu bieżącego EBI nr 11/2013 z 21 lutego 2013 roku. Zmiana wysokości udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest zgodna z przyjętą przez Zarząd Emitenta strategią i ma na celu dostosowanie wysokości umowy do aktualnego zapotrzebowania Emitenta na finansowanie bieżące.

Inne komunikaty

bEhJtXoD