Trwa ładowanie...
bDTrAjkR

Notowania

ACTION: strona spółki
11.02.2021, 12:02

ACT Decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z 11.09.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 46/2020 z 8.12.2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11.02.2021 r. Emitent powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 10.02.2021 r. pełnomocnikowi Spółki decyzji Naczelnika
Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie z dnia 3.02.2021 r. określającej Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za rok podatkowy od 1.08.2008 r. do 31.12.2009 r. w wysokości 14 533 tys. zł. (zamiast zadeklarowanej kwoty 8 694 tys. zł.). W związku z tym kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego wynikającego z ww. decyzji wynosi 5 839 tys. zł. Zgodnie z informacjami przekazywanymi uprzednio przez Emitenta we wskazanych powyżej raportach bieżących, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zakwestionował prawidłowość ujęcia przychodów i kosztów wykazanych przez Spółkę w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży towarów i usług. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie stosowny środek odwoławczy. Jednocześnie Spółka podkreśla, że ww. należność podatkowa jest objęta układem z uwagi na okres powstania zobowiązania. W przypadku, gdyby opisana decyzja stała się ostateczna, należność z niej wynikająca będzie spłacana na warunkach układu prawomocnie zatwierdzonego w postępowaniu sanacyjnym Emitenta.

Inne komunikaty

bDTrAjlz