Trwa ładowanie...
bDUqtPuJ

Notowania

KPPD: strona spółki
11.02.2021, 12:11

KPD Wstępne wyniki za 2020 r.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za 2020 r. wynosi 8,4 mln zł (3,1 mln zł w 2019 r.) przy przychodach ze sprzedaży w 2020 r. w wysokości 312,4 mln zł (297,7 mln zł w 2019 r.). Na poziom wyników osiągniętych w 2020 r. znaczący wpływ miało otrzymanie z WUP dofinansowania (RB 28/2020 z 25.09.2020 r.) oraz sprzedaż w SF Koszalin wyposażenia, niskocennych środków trwałych i towarów w związku z dzierżawą tego oddziału (RB 35/2020 z 30.11.2020 r. i RB 2/2021 z 18.01.2021 r.). Ostateczne dane będą prezentowane, po zbadaniu przez biegłego rewidenta, w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Niniejszy komunikat publikujemy z uwagi na znaczną różnicę w poziomie zysku netto za 2020 r. wobec poziomu zysku netto za 2019 r.

Inne komunikaty

bDUqtPvr