Trwa ładowanie...
bEUKMROZ
Notowania
SNIEZKA: strona spółki
11.02.2021, 14:52

SKA Podpisanie aneksu do umowy kredytu wielocelowego

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że 11 lutego 2021 r. został podpisany aneks do umowy kredytu wielocelowego („Umowa”), który Spółka zawarła 22 stycznia 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”).
Przedmiotem aneksu jest: - przystąpienie do Umowy spółki zależnej Śnieżki – Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o., z sublimitem 5 milionów złotych na finansowanie jej bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym 1,5 miliona złotych na gwarancje bankowe, - wydłużenie okresu kredytowania do 10 lutego 2023 r. (pierwotnie do 16 grudnia 2021 r.), - rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące Bankowi z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy, Kwota kredytu (65 milionów złotych), a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione. Celem podpisania Umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.

Inne komunikaty

bEUKMRPH