Trwa ładowanie...
bDTktHNh

Notowania

APATOR: strona spółki
11.02.2021, 17:42

APT Nabycie akcji własnych

Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 31/VII/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku, Emitent w dniach 3-11 lutego 2021 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 3 lutego 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,50 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 9 lutego 2021 roku 800 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za średnią jednostkową cenę 24,91 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0024% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0015% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniach 4,5,8,10 oraz 11 lutego 2021 roku Emitent nie dokonywał transakcji. Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem Erste Securities Polska SA. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 1600 akcji własnych, stanowiących 0,0049% kapitału zakładowego i dających prawo do 1600 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0029% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 19 300 akcji własnych stanowiących 0,0588% kapitału zakładowego i dających prawo do 19 300 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,0352% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3-11 lutego 2021 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTktHNP