Trwa ładowanie...
bEahkWoR

Notowania

AIN Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Daniela Tworka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty

bEahkWpz