Trwa ładowanie...
bEgXHqyd

Notowania

SIN Podpisanie umowy na realizację projektu OZE przez podmiot zależny od Emitenta

Zarząd spółki Solar Innovation S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) informuje, iż spółka zależna Semper Power Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Trawniki na wykonanie 88 szt. kotłów na biomasę w ramach projektów „Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I i Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.
Wartość przedmiotu umowy to 1 282 500,00 zł. W ramach umowy planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z 88 lokalizacji, dostawa oraz montaż 88 sztuk kotłów na biomasę. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe zależnej od Emitenta spółki Semper Power Sp. z o.o. w roku 2021. Emitent informuje również, iż Semper Power Sp. z o.o. bierze aktywny udział w przetargach, w celu realizacji kolejnych, podobnych projektów na terenie całej Polski.

Inne komunikaty

bEgXHqyL