Trwa ładowanie...
bDSyCLoB

Notowania

I2DEV: strona spółki
12.02.2021, 18:26

I2D Przedterminowy wykup obligacji serii J- aktualizacja

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w zakresie przedterminowego wykupu obligacji serii J („Obligacje”). Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji, będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 lutego 2020 r. o emisji Obligacji, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 r. podjął uchwałę dotyczącej ustalenia ostatecznej kwoty przedterminowego wykupu obligacji, ustalając ilość wykupywanych obligacji na poziomie 8.500 sztuk, o wartości nominalnej 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 1 marca 2021 roku. Emitent dokona przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

Inne komunikaty

bDSyCLpj