Trwa ładowanie...
bEhVdczV

Notowania

GOTFI: strona spółki
12.02.2021, 23:15

GTF Informacja o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego

Zarząd Emitenta informuje, że powziął informację, iż 5.02.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi GO24.pl SA na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności, postanowił zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania z wniosku Emitenta o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego od decyzji KNF w zakresie nałożonych na Emitenta kar pieniężnych.

Inne komunikaty

bEhVdcAD