Trwa ładowanie...
bDUEonMB

Notowania

SFINKS: strona spółki
15.02.2021, 17:11

SFS Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Emitent”) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 r. otrzymał od Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS PARASOLOWY SFIO zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDUEonNj