Trwa ładowanie...
bDTkXpyt

Notowania

KBJ: strona spółki
15.02.2021, 18:17

KBJ Informacja z otwarcia ofert – postępowanie ws. kontraktu dla MON

Zarząd KBJ S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu publicznym prowadzonym przez CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI SIŁ ZBROJNYCH Ministerstwa Obrony Narodowej (MON, Zamawiający) dot. zawarcia umowy ramowej na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania, aktualizacja oprogramowania oraz usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania ERP w latach 2021 – 2024 (Postępowanie).
W dniu 15 lutego 2021 r. Zamawiający przekazał informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12 lutego 2021 r. w siedzibie Zamawiającego. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, w tym oferta Spółki. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zamierzał zawrzeć umowę ramową dot. Postępowania z maksymalnie trzema wykonawcami. W związku z wpłynięciem dwóch ofert, należy przyjąć iż Umowa dot. Postępowania zostanie zawarta z wykonawcami, którzy złożyli oferty po weryfikacji formalnej i merytorycznej zgodnie z warunkami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 80 mln zł brutto w okresie trwania Umowy, tj. w latach 2021-2024. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty

bDTkXpzb