Trwa ładowanie...
bDTkchfp

Notowania

MABION: strona spółki
17.02.2021, 16:37

MAB Rejestracja akcji serii S w KDPW

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku ukazał się komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o rejestracji z dniem 18 lutego 2021 roku w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLMBION00016 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Tym samym spełniony został warunek wprowadzenia ww. akcji z dniem 18 lutego 2021 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku.

Inne komunikaty

bDTkchfX