Trwa ładowanie...
bEgJMejp

Notowania

AFHOL: strona spółki
17.02.2021, 17:12

AFH Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent", "Spółka") niniejszym informuje,
iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.08.2020 roku Programem skupu akcji własnych Aforti Holding S.A., opublikowanym raportem bieżącym 46/2020 z dnia 17.08.2020 roku w wykonaniu uchwały numer nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia, dokonał skupu akcji własnych. Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi: - w dniu 17.02.2021 roku 1000 sztuk po średniej cenie 7. 90 zł za 1 akcję; Akcje nabyte stanowią 0,01 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,01 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 3.400 akcji własnych, co stanowi 0,04 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,04 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła ok 8,69 zł. Zarząd Spółki informuje, iż jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie do nabycia maksymalnie 200.000 (dwustu tysięcy) akcji, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJMejX