Trwa ładowanie...
bDTkFWPV

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
18.02.2021, 14:55

IST Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund

Zarząd Infoscan S.A. („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Umowa”)(„Inwestor”), informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. podjął decyzję o wznowieniu emisji w zakresie nie więcej niż dwóch transz obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach Umowy. Zgodnie z Umową, obligacje będą oferowane w transzach o wartości nominalnej 500.000 zł.
Pozyskane środki z emisji obligacji zamiennych na akcje zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki , co umożliwi przyspieszenie realizacji jednego z warunków trwającego procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A. W ocenie Emitenta, korzystna dla Spółki będzie realizacja przysługującego uprawnienia przewidzianego w Umowie, do wznowienia oferowania Inwestorowi nabycia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje i pozyskania z tego tytułu środków, ze względu na cenę emisyjną akcji serii H ustalaną zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz termin i procedurę realizacji takiej emisji. W rezultacie pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na nowe akcje Emitent będzie miał możliwość zredukowania liczby akcji serii N emitowanych w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań Spółki na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r.

Inne komunikaty

bDTkFWQD