Trwa ładowanie...
bDSqBPuJ

Notowania

RUBICON: strona spółki
18.02.2021, 15:21

NVG Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.

Zarząd Novavis Group S.A. ("Emitent"; "Spółka"), iż w dniu 18 lutego 2021 roku powziął informacje od Novavis S.A. - spółki zależnej od Novavis Group S.A. o podpisaniu przez spółkę VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka pośrednio zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A. i podlegająca konsolidacji) umowy ramowej na budowę trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda, na zlecenie Dino Polska.
Zgodnie z zawartą umową, VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykona na zlecenie Dino Polska prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych potrzeb energetycznych centrów logistycznych Inwestora. Uzgodniony przez strony termin oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim. Umowa z dnia 18 lutego 2021 roku jest kolejnym etapem wdrażania innowacyjnych projektów proekologicznych w strategii Dino Polska, a także następnym krokiem we współpracy podmiotów VOOLT i Inwestora, po komunikowanym uprzednio zawarciu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Niniejsza informacja przekazana została do publicznej wiadomości w dniu 6 października 2020 roku raportem ESPI o numerze 48/2020 („Zawarcie istotnej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.”).

Inne komunikaty

bDSqBPvr