Trwa ładowanie...
bEahRjPF

Notowania

CORELENS: strona spółki
18.02.2021, 15:38

COR Powzięcie informacji o zawiązaniu przez Zortrax spółki zależnej Zortrax Dental S.A.

Zarząd spółki pod firmą Corelens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Corelens”) w nawiązaniu do (i) raportu ESPI nr 20/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie połączenia ze spółką Zortrax, (ii) raportu ESPI nr 27/2020 w sprawie podpisania umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia ze spółką Zortrax S.A. oraz (iii) raportu ESPI nr 28/2020 w sprawie podpisania planu połączenia Corelens i Zortrax S.A z siedzibą w Olsztynie („Zortrax”, „Spółka Przejmowana”), niniejszym informuje o powzięciu informacji o podpisaniu w dniu 18 lutego 2020 r. przez Zarząd Zortrax aktu założycielskiego spółki pod firmą Zortrax Dental S.A. („Zortrax Dental”).
Zortrax objął 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Zortrax Dental, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Zortrax Dental. Przedmiotem działalności Zortrax Dental będzie między innymi i) rozwój oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, w tym urządzeń, materiałów i usług, ii) rozbudowa sieci dystrybucji, iii) obsługa klientów z branży stomatologicznej, iv) działalność badawczo-rozwojowa w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej. Zarząd Corelens podjął decyzję o publikacji informacji przekazanej przez Spółkę Przejmowaną ze względu na spodziewany wpływ na działalność biznesową Spółki po dokonaniu połączenia.

Inne komunikaty

bEahRjQn