Trwa ładowanie...
bDTtnMid

Notowania

EC2: strona spółki
19.02.2021, 18:00

EC2 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o powzięciu przez Emitenta informacji od pana Ryszarda Zawieruszyńskiego („Akcjonariusza”), który na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 19 lutego 2021 roku zawiadomił Spółkę o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTtnMiL