Trwa ładowanie...
bDIOgHYl

Notowania

BOWIM: strona spółki
22.02.2021, 15:22

BOW Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22.02.2021 r. powziął informacje o podpisaniu z dniem 22.02.2021 r. aneksu do Umowy Linii Wielocelowej z dnia 05.09.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”).
Zgodnie z zawartym aneksem wydłużony został okres obowiązywania Umowy do dnia 15.02.2023 r. Na rzecz Banku zmieniono zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 Emitenta, na rzecz weksla in blanco z wystawienia Emitenta oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1, pkt. 6 Kpc z nieruchomości i środków trwałych należących do spółki zależnej Passat-Stal S.A. a stanowiących już zabezpieczenie udzielonego finansowania. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejszy raport ma związek z następującym raportem Emitenta: - Raport bieżący nr 16/2019 z dnia z 31.05.2019 r.

Inne komunikaty

bDIOgHYT