Trwa ładowanie...
bECxUeSt
Notowania
PHN: strona spółki
22.02.2021, 17:17

PHN Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii B

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że na mocy uchwały nr 124/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2021 r. oraz uchwały Nr 158/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2021 r. 325.000 obligacji serii B Spółki oznaczonych kodem: PLO198500012 (dalej „Obligacje”) zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu (Catalyst) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „ASO GPW”).
Pierwszy dzień notowań Obligacji w ASO GPW wyznaczony został na dzień 22 lutego 2021 r. Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bECxUeTb