Trwa ładowanie...
bDIOeQfF

Notowania

BETACOM: strona spółki
22.02.2021, 17:38

BCM Informacja dotycząca odpisu aktualizującego

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o konieczności dokonania aktualizacji aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego na dostarczenie licencji do jednego z kontrahentów zagranicznych. Zdarzenie to jest efektem trudnej sytuacji rynkowej kontrahenta. W związku z powyższym Emitent w dniu 19 lutego 2021 roku przystąpił do porozumienia rozwiązującego współpracę w dotychczasowej formie z tym kontrahentem.
Zarząd Spółki informuje, że dokonanie odpisu w związku z aktualizacją aktywa wykazanego w rozliczeniach międzyokresowych czynnych będzie miało wpływ na roczne wyniki finansowe Emitenta w maksymalnej kwocie 1,6 mln zł. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. Zarząd Spółki informuje, że powyższe informacje mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będą zawarte w rocznym raporcie okresowym za okres kończący się 31 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDIOeQgn