Trwa ładowanie...
bDIOgkad

Notowania

PIK: strona spółki
22.02.2021, 17:44

ADX Zbycie ogółu praw i obowiązków wynikających z otrzymanych pożyczek

Zarząd Adatex Deweloper S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisane
trójstronne umowy zbycia ogółu praw i obowiązków z Prymus S.A. i Adatex Spółka z .o.o. wynikających z Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2020 r. na kwotę 4.000.000 zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 53/2020 w dniu 23.12.2020 roku oraz dot. Umowy Pożyczki z dnia 15 stycznia 2021 r. na kwotę 2 500 000 zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 w dniu 19.01.2021 r. Na skutek ww. Umów Adatex Spółka z o.o. przejęła całość praw i obowiązków wynikających z ww. Umów Pożyczek. Pozostałe warunki ww. Umów pożyczek nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty

bDIOgkaL