Trwa ładowanie...
bDINOlud

Notowania

COGNOR: strona spółki
22.02.2021, 18:14

COG Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 22 lutego 2021 roku otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie w trybie art. 65 Ustawy o ofercie
o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta przez „The Troesh Family Foundations” z siedzibą w 1370 Jet Stream Drive, Suite 100 Henderson, NV 89052, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: Akcjonariusz). Zgodnie z zawiadomieniem: a) Akcjonariusz nabył w dniu 16 lutego 2021 roku 19.227.196 akcji emisji nr 9 (dalej: Akcje) w wyniku konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na Akcje. Nabyte Akcje stanowią 11,34% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 19.227.196 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 11,34% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu, b) Przed dokonaniem ww. nabycia Akcjonariusz nie posiadał Akcji Emitenta, c) Nie występują podmioty zależne posiadające akcje Emitenta, d) Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Inne komunikaty

bDINOluL