Trwa ładowanie...
bDIOsbeJ

Notowania

SANPL: strona spółki
22.02.2021, 20:07

SPL Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Pan Gerry Byrne złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku ze skutkiem na chwilę przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej Raport Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z działalności w 2020 r. Powodem rezygnacji jest podjęcie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyzji o przejściu na emeryturę po ponad 50 latach pracy zawodowej, w tym ponad 20 latach pracy w Banku Zachodnim WBK, a następnie w Santander Bank Polska.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDIOsbfr