Trwa ładowanie...
bDINQlmd

Notowania

TIG Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 22 lutego 2021 r. Emitent otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69, art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080).
Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 16 lutego 2021 r. Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego) zbyła wszystkie posiadane przez siebie akcje Emitenta na rzecz Pana Mariusza Muszyńskiego. Treść otrzymanego zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDINQlmL