Trwa ładowanie...
bDINWcOJ

Notowania

ARTERIA: strona spółki
22.02.2021, 23:37

ARR Informacja dotycząca otwarcia ofert

Zarząd Arteria S.A. („Emitent”, „Spółka”) powziął informację dotyczącą otwarcia ofert na sfinansowanie zamówienia Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację usługi dotyczącej „Teleplatformy pierwszego kontraktu” o łącznej wartości projektu brutto w wysokości 219 876 948,87 zł. Oferentem, który zgodnie z dostępną informacją zaproponował najkorzystniejsze warunki cenowe (wartość brutto usługi w wysokości 83 257 300,00 zł) okazało się konsorcjum, którego liderem jest Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o., a w jego skład wchodzą także spółki zależne od Emitenta tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK. Zgodnie ze złożoną ofertą przez konsorcjum, na spółki zależne od Emitenta przypadać ma ok. 15% proponowanej wartości usługi brutto.
Zarząd Emitent zastrzega, iż procedura przetargowa jest w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania ewentualnej umowy. Zarząd Emitenta zwraca ponadto uwagę, iż w kryteriach oceny, cena stanowi jedynie 60% wagi oferty. O ostatecznym wyniku postępowania przetargowego oraz o ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent, powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

Inne komunikaty

bDINWcPr