Trwa ładowanie...
bEpOUeNx

Notowania

ELKOP: strona spółki
23.02.2021, 8:41

EKP Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w którym zawiadamiająca informuje o bezpośrednim przekroczeniu progu 50,004 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEpOUeOf