Trwa ładowanie...
bEpPSGSZ

Notowania

ELKOP: strona spółki
23.02.2021, 8:46

EKP Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.02.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie
w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożone przez Pana Damiana Patrowicz jako podmiot dominujący wobec spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia. Zawiadamiający poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez swój podmiot zależny spółkę Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia oraz jednocześnie o pośrednim zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 50,004 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEpPSGTH