Trwa ładowanie...
bDINXUHp

Notowania

MIRBUD: strona spółki
23.02.2021, 8:52

MRB Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 22 lutego 2021 roku powziął informację od Zamawiającego, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie”, została wybrana oferta Emitenta.
Wartość oferty: 32 841 000,00 zł brutto. O podpisaniu Umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem. Informacja o wyborze oferty została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość oferty oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty

bDINXUHX