Trwa ładowanie...
bDJnuKMl

Notowania

EC2: strona spółki
23.02.2021, 16:22

EC2 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd EC2 S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Barczewskiego o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 25 % w wyniku transakcji kupna łącznie 19.100 akcji Spółki, zawartych w dniu 23 lutego 2021 roku na rynku NewConnect.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJnuKMT