Trwa ładowanie...
bEDsNveJ
Notowania
CFG: strona spółki
23.02.2021, 23:04

CFG Zawiązanie spółki NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23.02.2021 r. Emitent wraz z Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie oraz innymi podmiotami zawiązał spółkę akcyjną pod nazwą: NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NPC Games”), która będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji wieloplatformowych gier komputerowych.
Kapitał zakładowy NPC Games wynosi: 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje NPC Games zostały objęte w następujący sposób: a) CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie – 330.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 33.000,00 zł, za wkład 33.000,00 zł – 33% w kapitale zakładowym NPC Games; b) Ultimate Games S.A. – 350.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000,00 zł, za wkład 35.000,00 zł – 35% w kapitale zakładowym NPC Games; c) Inne osoby prawne lub fizyczne, w tym deweloperzy – 320.000 szt. akcji serii A, po 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 32.000,00 zł, za wkład 32.000,00 zł – 32% w kapitale zakładowym NPC Games. NPC Games będzie zajmować się produkcją gier PC. Spółka docelowo planuje produkcję dwóch – trzech tytułów jednocześnie w skali roku.

Inne komunikaty

bEDsNvfr