Trwa ładowanie...
bDSDqYid

Notowania

FOR Zawiązanie przez Emitenta nowej spółki Forever Seed Fund S.A.

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24.02.2021 r. podpisał akt zawiązania spółki Forever Seed Fund S.A. z siedzibą w Gdyni.
Kapitał zakładowy Forever Seed Fund S.A wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym Forever Seed Fund S.A. Spółka Forever Seed Fund S.A. będzie specjalizowała się w poszukiwaniu do Grupy FE zespołów developerskich posiadających interesujące pomysły na gry oraz ciekawy potencjał rozwojowy. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bDSDqYiL