Trwa ładowanie...
bDSDyPCJ

Notowania

TIG Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Erato Energy ASI S.A. (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść zawiadomień, które Spółka otrzymała w dniu 24 lutego 2021 r. w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 2080).
Z zawiadomień wynika następująca struktura akcjonariatu Emitenta: - Pan Łukasz Gralec – 98.688.153 akcje i głosy (56,43% w kapitale oraz w głosach), - Pan Michał Post – 38.727.076 akcji i głosów (22,14% w kapitale oraz w głosach), - Pan Mateusz Holly – 8.338.736 akcji i głosów (4,77% w kapitale oraz w głosach), - Pan Mariusz Muszyński – 7.296.801 akcji i głosów (4,17% w kapitale oraz w głosach), - Pretium Investments ASI Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Mariusza Muszyńskiego) – 923.856 akcji i głosów (0,53% w kapitale oraz w głosach), - Pan Piotr Kumięga – 7.714.660 akcji i głosów (4,41% w kapitale oraz w głosach), - Pan Krzysztof Cichecki – 3.480.387 akcji i głosów (1,99% w kapitale oraz w głosach), - Pozostali – 9.712.380 akcji i głosów (5,55% w kapitale oraz w głosach).

Załączniki

Inne komunikaty

bDSDyPDr