Trwa ładowanie...
bErEkMWd

Notowania

ASE Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2021 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.
Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2020) wynosi 51 894 251 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych).

Inne komunikaty

bErEkMWL