Trwa ładowanie...
bDSfQyrp

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
25.02.2021, 13:11

IST Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C6 i C7

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie otrzymania oświadczenia o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H, informuje o podjęciu w dniu 25 lutego 2021 r. Uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji Serii C6 i C7, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu („Obligatariusz”) 505.050 (pięćset pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 1 (jednej) obligacji serii C6 o numerze kolejnym 15 oraz praw z 9 (dziewięciu) obligacji serii C7 o numerach kolejnych od 1 do 9.

Inne komunikaty

bDSfQyrX