Trwa ładowanie...
bDTklYrV

Notowania

SFINKS: strona spółki
25.02.2021, 17:24

SFS Informacja nt. utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w toku prac nad przygotowaniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. zakończył w dniu 25 lutego 2021 r. testy na utratę wartości wybranych aktywów Spółki, uwzględniające aktualne warunki otoczenia biznesowego, w tym wpływ epidemii COVID-19 na działalność Emitenta.
W ich wyniku Sfinks rozpoznał zwiększenie utraty wartości aktywów Spółki, łącznie o kwotę 4,8 mln zł. W związku z powyższym Sfinks dokona właściwych operacji księgowych w postaci odpisów aktualizujących wartość aktywów, co wpłynie na pogorszenie o tę kwotę wyniku brutto przed opodatkowaniem w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. Emitent zwraca uwagę, że w przyszłości większość odpisów może zostać odwrócona. Zgodnie z przekazanymi raportem bieżącym nr 3/2020 informacjami, wyniki finansowe Sfinks za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 30.04.2021 r.

Inne komunikaty

bDTklYsD