Trwa ładowanie...
bDSfvfYR

Notowania

OPENFIN: strona spółki
25.02.2021, 21:45

OPF POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01- 171 Warszawa, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25 lutego 2021 roku podjęło Uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Szot na trzyletnią kadencję.
Pan Marcin Szot, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje życiorys członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)

Załączniki

Inne komunikaty

bDSfvfZz