Trwa ładowanie...
bDSeXNOt

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
26.02.2021, 17:03

IST Spełnienie drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 r. doszło do spełnienia drugiego z warunków niezbędnych do zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Umowa"), tj. przeprowadzenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. przez nabywcę lub osoby przez niego wskazane i upoważnione na koszt i ryzyko nabywcy audytu w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej Spółki (analiza due diligence) i zakończenie go z wynikiem pozytywnym.
W najbliższym czasie strony przystąpią do negocjacji warunków Umowy oraz wyceny składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez biegłego. Zgodnie z zawartą umową przedwstępną zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2021, strony zobowiązały się do zawarcia Umowy w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków.

Inne komunikaty

bDSeXNPb