Trwa ładowanie...
bEifZUJh

Notowania

CZARNKOW: strona spółki
26.02.2021, 18:45

BRO Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności

Zarząd Spółki Browar Czarnków S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), informuje o otrzymaniu w dniu 26.02.2021r. zawiadomienia o zawarciu umowy z dnia 24 lutego 2021r. cesji wierzytelności („Umowa”) wynikających z umów pożyczek zawartych przez Emitenta z Akcjonariuszami. Umowa została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi będącymi nabywcami wierzytelności („Nabywcy”), a pięcioma osobami fizycznymi będącymi zbywcami wierzytelności („Zbywcy”). W związku z Umową, Nabywcy nabyli wierzytelności wynikające z umów pożyczek na łączną kwotę 3.570.000 zł. Wraz z przelewem Nabywcy nabyli także zabezpieczenia rzeczowe tych wierzytelności, które były zabezpieczone.
Emitent nie zna warunków finansowych Umowy, w szczególności nie jest mu znana cena za wskazane powyżej wierzytelności.

Inne komunikaty

bEifZUJP