Trwa ładowanie...
bEUpcQJN
Notowania
INWESTPL: strona spółki
26.02.2021, 21:59

INW Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnego odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta

Zarząd Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku, w związku z działaniami mającymi na celu przygotowanie Emitenta do zmiany przedmiotu działalności i rozpoczęcia działalności polegającej na tworzeniu gier wideo (poprzez przejecie Gamedust sp. z o.o.), a w szczególności w związku z przygotowaniami do zaprzestania prowadzenia dotychczasowej działalności, dokonał odpisu aktualizacyjnego wartości aktywów Emitenta. Odpis dotyczy wartości należności w kwocie 2.010.500 zł. Po dokonaniu odpisu Zarząd Emitenta określa wartość tego aktywa na kwotę 0 zł. W efekcie dokonania opisanego powyżej odpisu aktualizacyjnego, aktywa Emitenta zostały pomniejszone o kwotę 2.010.500 zł. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że przedmiotowy odpis aktualizacyjny wpłynie na wynik finansowy Emitenta za I kwartał 2021 roku.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powodem podjęcia decyzji o dokonaniu odpisu był fakt, że należność, której dotyczy odpis była ściśle związana z prowadzoną dotychczas działalnością Emitenta i podjęcie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia tej działalności jest równoznaczne z utratą wartości tego aktywa. Jednocześnie Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że w świetle wyników uzyskiwanych w ostatnim okresie na dotychczasowej działalności Emitenta oraz przy braku dodatkowych środków na dofinansowanie tej działalności, nawet bez podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności, mogłaby powstać konieczność dokonania odpisu przedmiotowego aktywa. Zarząd Emitenta wskazuje, że dokonanie odpisu aktualizacyjnego nie ma wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta, w tym na jego płynność finansową, a skutkuje jedynie zmianą zapisów w księgach rachunkowych Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, że decyzja o dokonaniu przedmiotowego odpisu została zaakceptowana przez udziałowców Gamedust sp. z o.o. i nie wpłynie negatywnie na planowany proces wymiany akcji Emitenta na udziały Gamedust sp. z o.o.

Inne komunikaty

bEUpcQKv