Trwa ładowanie...
bEiTYIBN

Notowania

PEP: strona spółki
2.03.2021, 13:03

PEP ZAWIADOMIENIE O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 2 marca 2021 r. Spółka otrzymała od Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez China - Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF („Capedia”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).
Zgodnie z zawiadomieniem, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, Capedia w następstwie rozliczenia wezwania przez BIF IV Europe Holdings Limited, zbyła 7.266.122 akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 7.266.122 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,99% ogólnej liczby akcji oraz 15,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Tym samym po zmniejszeniu stanu posiadania, Capedia posiada mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz mniej niż 15%, mniej niż 10% oraz mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji, Capedia posiada 0 akcji w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. podstawa prawna: art. 70 pkt 1) Ustawy

Załączniki

Inne komunikaty

bEiTYICv