Trwa ładowanie...
bEsbFflx

Notowania

TAMEX: strona spółki
2.03.2021, 16:44

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 9 maja 2019 roku ze spółką Albero Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 3 spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na realizację inwestycji polegającej na budowie 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych, wolnostojących, w tzw. standardzie deweloperskim.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz rozliczeniem kosztorysowym części wykonanych prac na łączną kwotę 693 915,56 zł netto, a także w związku z wydłużeniem ostatecznego terminu realizacji zadania do dnia 12 kwietnia 2021 roku. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.‬‬ ‬‬ W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem wszystkich podpisanych aneksu wynosi obecnie 17 975 466,85 zł netto.

Inne komunikaty

bEsbFfmf