Trwa ładowanie...
bEhVyuSt

Notowania

BTC Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uczestniczących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BTC Studios S.A. w dniu 24.02.2021 roku

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uczestniczących na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dniu 24.02.2021 roku po ogłoszonej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w opublikowanym w dniu 15 lutego 2021 roku raporcie bieżącym EBI nr 10/2021 ("NWZ"):
1. DTower Incorporation - liczba głosów przysługujących na NWZ – 899.543, udział w głosach na NWZ – 100 proc., udział w ogólnej liczbie głosów w kapitale zakładowym Spółki – 10,98% proc.;

Inne komunikaty

bEhVyuTb